Utviklingsprosjekter

Graminor deltar i forskningsprosjekter som er relevant for arbeidet vårt med å utvikle bedre plantesorter for norsk klima, og som øker vår kunnskap og kompetanse innen sortsutvikling. Vi jobber alltid med å øke vår kompetanse og å lære nye teknikker og metoder. En viktig del av Graminors oppgave – sammen med verdikjeden i landbruket – er å skape merverdi i form av økt matproduksjon basert på norske ressurser.