Potet

Graminor er involvert i Forsknings- og Utviklings (FOU) prosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av sortsutviklingsprogrammene.

Graminor er involvert i følgende prosjekter i sammenheng med forskning som er relatert til utvikling av nye sorter potet:

Varighet: 2019- 2022 | NFR 294756 

BETTERPOTA2BREEDING: Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development

Billeddiagnostikk og genomisk prediksjon for å effektivisere norsk potetforedling.

Prosjektet har som formål å utvikle og ta i bruk nye verktøy, som maskinlæring og genomisk seleksjon for mer effektiv norsk potetforedling. Graminor vil bruke verktøyene for utviklingen av sorter med forbedret resistens mot flatskurv (Streptomyces), en kvalitetssykdom på potet som forårsaker stort svinn gjennom verdikjeden. Digital bildeanalyse vil bli tatt i bruk for mer presis kvantifisering av potetknollenes egenskaper, som form, farge og sykdomstegn. Dataene benyttes til å utvikle maskinlæringsmodeller, for å lage en prediksjonsmodell for flatskurvangrepet. I kombinasjon med genetiske data skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i potetforedlingen.

FORSKNINGSRADET.NO   |  SLU.SE   |  NIBIO.NO
Varighet: 2018- 2022  | NFR 281928    |  BIONÆR — BIONÆRINGSPROGRAM

GENEINNOVATE: Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries

Genredigering for innovasjon og nyskapning i norsk foredlingsindustri.

I dette prosjektet har de største avlsorganisasjonene på husdyr, fisk og planter i Norge, sammen med forskningsinstitusjoner og politiske rådgivere, som mål å adressere sentrale spørsmål og utfordringer knyttet til genredigering og legge til rette for bærekraftig bruk. Genredigering (CRISPR/Cas9) vil tas i bruk for å teste ut ønskede genetiske varianter; Graminor vil bruke teknologien for å forbedre resistens mot tørråte (Phytophtora infestans) i norske potetsorter.

FORSKNINGSRADET.NO   | NMBU.NO BIOTEKNOLOGIRADET.NO |  HEIDNER.NO |  LANDBRUK.NO
Varighet: 2014-2017| NFR 233787

KRYOVIR: Effective virus testing and cryopreservation of potato breeding lines and cultivars 

NIBIO.NO FORSKNINGSRADET.NO
Varighet: 2013-2016 | NFR 225282

New ways to improve common scab resistance in Norwegian potatoes

CRISTIN.NO | FORSKNINGSRADET.NO