Sortsutvikling

Graminor utvikler nye og representerer sorter innen artene bygg, hvete, havre, rug, rughvete, poteter, engvekster, frukt og bær.

Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter som er tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene. Vårt mål er å skape og tilgjengeliggjøre de beste plantesortene for norske bønder sine lokale forhold, å sikre dem en enklere og mer forutsigbar drift og en bærekraftig produksjon.

Vi driver egen sortsutvikling som er finansiert av markedsinntekter. I tillegg til det driver Graminor sortsutvikling som blir på oppdrag fra det offentlige innen arter der markedsinntektene ikke kan finansiere sortsutviklingen. Den offentlig finansierte sortsutviklingen er innen arter der den norske bonden og samfunnet tjener på at nye og bedre sorter blir utviklet og tilgjengelige, men markedsinntektene er for små til å kunne betale for utviklingsarbeidet og blir derfor støttet av staten.