Korn

Korn er en fellesbetegnelse for gressarter som dyrkes for frøenes verdi som mat eller fôr, og er de viktigste matplantene i verden.

Mennesker konsumerer et bredt spekter av kornsorter globalt. Dyrking og forbruk av forskjellige kornsorter varierer basert på kultur og vekstforhold i ulike deler av verden. I Norge er bygg den mest dyrkede kornsorten, mens hvete er den mest konsumerte.

Graminor arbeider med utvikling av nye sorter av bygg, hvete og havre, i tillegg til representasjon av utenlandske sorter av bygg, hvete, havre, rug og rughvete. Du kan lese mer om de ulike artene via sidene under, eller oppdage våre sorter ved å bruke vår sortsvelger.

Les mer om de ulike artene: