Korn

Korn er en samlebetegnelse på gressarter som dyrkes for frøenes verdi som mat eller fôr og er verdens viktigste matplanter.
Mennesker spiser enorme mengder ulike kornsorter over hele verden. Kultur og vekstforhold styrer hva slags kornsorter som dyrkes mest og spises mest i forskjellige deler av verden. I Norge dyrker vi mest bygg og spiser mest hvete.

Graminor utvikler nye sorter bygg, hvete og havre og vi representerer utenlandske sorter bygg, hvete, havre, rug og rughvete.

Les mer om artene på deres egne sider eller lær om våre sorter i vår sortsvelger