Svalbard Globale frøhvelv feirer 15 år med bevaring av frø for fremtidig matproduksjon

26. februar 2008 åpnet Svalbard Globale frøhvelv offisielt dørene og har siden den gang samlet inn og lagret over en million frøprøver fra hele verden, som representerer mer enn 5 000 plantearter. Graminor har i samarbeid med NordGen bidratt med frø fra sorter som er viktige i den norske landbrukssektoren; slik som korn, potet, engvekster, frukt og bær. Svalbard Globale frøhvelv har de siste 15 årene vært og vil fortsette å være et viktig verktøy for å bevare verdens avlingsmangfold og sikre jordbrukets fremtid.

Svalbard Globale frøhvelv, også kjent som «Dommedagsfrøhvelvet», er en frøbank som ligger på Spitsbergen, nær Longyearbyen. Det underjordiske anlegget ble opprettet for å sikre verdens plantemangfold i tilfelle en global katastrofe, som for eksempel krig, naturkatastrofer eller klimaendringer. Hvelvets funksjon er å oppbevare sikkerhetskopi av frø som ligger i frøbanker rundt omkring i hele verden. Frø fra sorter utviklet av Graminor ligger også lagret der. I forbindelse med markeringen av 15. årsjubileet har flere organisasjoner, inkludert Graminor, sendt frø som skal benyttes i en seremoni. Under seremonien skal 15 åringer fra Longyearbyen skole legge frøene i en glassylinder utenfor inngangen til Frøhvelvet.

Bilde fra innsiden av frøhvelvet

Bevaring av frø er viktig for verdens matforsyning. Ved å oppbevare frø fra hele verden, bevarer vi det genetiske mangfoldet som kan brukes til å forbedre og utvikle nye varianter av arter som er bedre tilpasset et klima i endring. Et arbeid som er særdeles viktig i en verden der vi står overfor utfordringer i forbindelse med klimaendringene og en potensiell trussel for matsikkerheten ved lavere avlinger og i verste fall avlingssvikt.

Den 26. februar 2008 åpnet frøhvelvet offisielt dørene, og siden da har det samlet inn og lagret over en million frøprøver fra hele verden, som representerer mer enn 5 000 plantearter. Frøhvelvet eies og drives av norske myndigheter, med støtte fra Crop Trust og NordGen. Frøhvelvet har klart å få til denne viktige oppgaven takket være bidrag fra mange land, organisasjoner og enkeltpersoner, inkludert Norge og Graminor. Graminor har bidratt med frø til frøhvelvet over flere år, gjennom vårt nordiske samarbeid med NordGen. NordGen er ansvarlig for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser i Norden og er forvalter av frøsamlingene fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Nordens genbank ligger i Alnarp i Sverige. Sorter som er viktige for den norske matproduksjonen; slik som korn, potet, engvekster, frukt og bær, er lagret hos NordGen med sikkerhetskopi på Svalbard. Graminor-sortene som skal brukes i den seremonielle handlingen er sorter som allerede brukes i matproduksjon i Norge i dag og bidrar til norsk selvforsyning og matsikkerhet.

Litt om noen av sortene:

  • Brage (6-rads bygg): Sort som ble godkjent i 2010 og har vært dominerende i det norske markedet i flere år og har også vært dyrket i storskala i Finland over mange år.
  • Maalfrid (2-rads bygg): Godkjent i 2022. En historisk sort da det er den første norske godkjente 2-rads sorten etter at det ble etablert 2-rads program i Graminor.
  • Mirakel (Vårhvete): Godkjent i 2012. Er en sort som i utgangspunktet ble utviklet for det økologiske markedet da den er veldig sterk mot sykdommer. Den er den eneste norske sorten med bakekvalitet av klasse 1. Det har blitt dyrket mye Mirakel de siste årene (rundt 50%), som har gjort at vi har god selvforsyning på denne matkvaliteten i 2021 og 2022. Les mer om norsk matkorn her: https://brodogkorn.no/fakta/norsk-matkorn-kan-dekke-det-norske-matkornbehovet/
  • Ridabu (Havre): Godkjent i 2020. Sorten gir god avling og god kvalitet. Den hadde ca 11 % markedsandel i 2022 og er på vei «oppover». Se tidligere havreforedler Trond Buraas fortelle om sorter her: https://www.facebook.com/watch/?v=784658899034750
  • Mer informasjon om våre sorter kan du finne inne på vår sortsvelger

I tillegg til Norge og Graminor, har mange andre land og organisasjoner også bidratt med frø til frøhvelvet. Disse inkluderer USA, Kina, India, Brasil, Nigeria, Zambia og mange andre. Frøhvelvet har blitt et symbol på globalt samarbeid og solidaritet, og viser at når det gjelder å bevare planetens mangfold, så kan vi oppnå mer når vi jobber sammen. Så samtidig som frøhvelvet feirer sitt 15. årsjubileum, er det klart at arbeidet med å sikre verdens avlingsmangfold er viktigere enn noen gang. Klimaendringer, krig, naturkatastrofer og pandemier fortsetter å true den globale matsikkerheten, og gjør behovet for en sikkerhetsfrøbank enda mer presserende.

Siden oppstarten i 2008 har Svalbard Globale frøhvelv fått oppmerksomhet fra hele verden og har blitt en viktig ressurs for vitenskapelige og akademiske institusjoner, så vel som for frøbransjen og landbrukssektoren. Svalbard Globale frøhvelv har også blitt en turistattraksjon, med besøkende fra hele verden som ønsker å se dette imponerende anlegget og lære mer om dets betydning. Det å erkjenne at arbeidet for å bevare planetens mangfold aldri vil være fullført, og at vi alle har en rolle å spille i å sikre at vår planet forblir fruktbar og livskraftig i generasjoner som kommer – vil alltid forbli viktig.

Les Landbruks- og matdepartementets ord om markeringen og de nye frødeponeringene inne på www.regjeringen.no