Nyhet
Ridabu

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

Fusarium DON

Fusarium HT2-T2

Havrebrunflekk

Nyhet
RidabuHavre > Korn

Avling: 562%
Tidlighet: 103
Segment: Mat, Fôr
Farge havre: Hvit
Stråkvalitet: 7
Strålengde: Kort
HL-vekt: 5
Kornstørrelse: 4
Protein: 5
Spireevne: 5
Fett: 6
Korn til skall-forhold: 6
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Ridabu er en ny halvsen havresort fra Graminor med høy avling.

Sorten gir høy kjerneavling

Ridabu er like lang og har minst like bra stråstyrke som Haga.

God kornkvalitet

Ridabu har omtrent samme sjukdomsresistens som Haga. Sorten er trolig litt bedre mot fusarium enn Haga

Bestill fra Strand Unikorn
Kilder: Norsk off. verdiprøving 2018-2020 og interne forsøk 2015-2020