Bli kjent med våre ansatte – Jørgen (Forsøkstekniker engvekster)

Vi ønsker å vise frem de som til sammen utgjør Graminor – nemlig våre flotte ansatte! I siste innspurt av førsteslåtten tok vi en prat med forsøkstekniker i engvekstprogrammet til Graminor – Jørgen! I tillegg til å være en effektiv og hendig forsøkstekniker, har han ansvaret for alt av utstyr og maskiner knyttet til engvekstprogrammet.

Hvor lenge har du jobbet i Graminor?

Jeg har jobbet i Graminor i over 10 år. Havnet her som sesongvikar ved en tilfeldighet høsten 2011 (Havre og potet), jobbet så hele sommersesongen på engvekster i 2012, deretter et vikariat i 2013 og ble fast ansatt i 2014.

Hva vil du trekke frem som det viktigste i den jobben du utfører?

Den viktigste jobben jeg gjør i løpet av et år er kanskje å gjennomføre slåtten. Det er likevel viktig å huske på at nesten alle arbeidsoppgavene vi har på engvekstprogrammet, på en eller annen måte er viktige, da målet med alt man gjør er å til slutt kunne høste gode resultater fra feltene våre.

Forsøksfelt, Arneberg

Hvorfor er foredling på engvekster i Norge viktig for den norske bonden?

Av alt dyrket areal i Norge, er dyrking av grovfôr desidert størst, med 5 millioner dekar eng rundt om i hele Norge (https://arealbarometer.nibio.no/norge/). Av samme grunn er foredling på engvekster viktig, slik at vi kan sikre den norske bonden de beste sortene – også i fremtiden.

Hva tenker du blir viktig å fokusere på i et fremtidig perspektiv i forbindelse med engvekstforedling?

I fremtidens engvekstforedling tror jeg det blir spesielt viktig å fokusere på forsøk med enkeltplanter og bruk av nye teknologier/verktøy, samtidig som man fortsetter med det tradisjonelle foredlingsarbeidet.

Ønsker du å vite mer om sortsutviklingen på engvekster som foregår hos Graminor? Les mer her