English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS og for å samle norsk plantesortsutvikling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har i dag ansvar for norsk sortsutvikling av korn, engvekster, potet, frukt og bær.

 I tillegg til sortsutvikling har vi ansvar for produksjon av prebasis. Vi produserer prebasis av såfrø og såkorn i egenregi. Prebasis av settepotet produseres av Overhalla Klonavlsenter og produksjon av sykdomsfrie og sortsekte planter av frukt og bær utføres av Sagaplant.  

 

 

Siste nyheter
Forsøksgarden på Njøs 100 år i 2020
Forsøksgarden på Njøs 100 år i 2020

  Statens forsøksgard for fruktdyrking starta opp på Njøs 1. januar 1920 etter sterkt påtrykk frå Det norske hageselskap. Det arbeidet...

 


Les mer
Norsk sortsutvikling i potet 100 år (1920 – 2020)
Norsk sortsutvikling i potet 100 år (1920 – 2020)

Moderne norsk sortsutvikling i potet startet i 1920. Åspotet var den første norske potetsorten som ble godkjent. I løpet av...

 


Les mer
Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet
Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet

Vi søker en person med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som potensielt kan gå over i stillinger for...

 


Les mer
Sortsutvikling i frukt og bær i Norge
Sortsutvikling i frukt og bær i Norge

  Norsk sortsutvikling av frukt og bær er viktig for å ha tilgang til plantemateriale som er egnet for norske vekstforhold....

 


Les mer