Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Norske havresorter i medvind
Norske havresorter i medvind

Graminor utvikler havresorter som er egnet for norske og nordiske vekstforhold. De siste årene har flere gode norske sorter kommet på markedet. Markedsandelen for Graminor...

 


Les mer
Planteforedling virker
Planteforedling virker

  Utviklingen av nye hvetesorter har ført til at avlingene i EU har økt med 22 millioner tonn de siste 15 årene....

 


Les mer
Norsk raigras er god økonomi
Norsk raigras er god økonomi

Norske raigrassorter gir høy avling og er mer vinterherdige enn utenlandske sorter under norske vekstforhold. Rask etablering, store tørrstoffavlinger, god gjenvekstevne og fremragende...

 


Les mer
Nye sorter engvekster og korn
Nye sorter engvekster og korn

Flere nye sorter av engvekster og korn ble godkjent av plantesortsnemda i mars 2016. Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og levere...

 


Les mer