English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Sortsmøte korn 2017
Sortsmøte korn 2017

Kornforedlerne i Graminor presenterte resultatene av kornforsøkene utført i 2017 av norske og utenlandske sorter av bygg, havre, vårhvete og...

 


Les mer
Graminor del av det internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv
Graminor del av det internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv

Frøhvelvet på Svalbard ble åpnet av den norske regjeringen i februar 2008. Her ligger frø fra hele kloden langtidslagret. I...

 


Les mer
Klimaforandring utfordrer norsk brødkornproduksjon
Klimaforandring utfordrer norsk brødkornproduksjon

Norge har de siste 20 årene vært nær selvforsynt med norskdyrket hvete til brødbaking. 

 


Les mer
Utvikling av nye norske potetsorter
Utvikling av nye norske potetsorter

I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere....

 


Les mer