English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Nordisk samarbeidsprosjekt i raigras
Nordisk samarbeidsprosjekt i raigras

Raigras (Lolium perenne L.) er en flerårig fôrvekst med god kvalitet og høyt avlingspotensiale. Graminor utvikler nye raigras sorter for...

 


Les mer
Uten såkorn - ingen avling
Uten såkorn - ingen avling

Mye er blitt sagt i forhold til årsaker og konsekvenser etter sommeren 2018s begredelige avlinger i Norge. For et land...

 


Les mer
Kjøp og salg av såkorn
Kjøp og salg av såkorn

Sommerens tørke ga dårlige såkornavlinger. I sesongen 2018-19 ble det nødvendig med betydelig import av såkorn for å dekke behovet...

 


Les mer
LILJEROS - ny timoteisort utviklet for norske vekstforhold
LILJEROS - ny timoteisort utviklet for norske vekstforhold

Timotei er det viktigste graset i norsk engdyrking og den viktigste arten vi jobber med på engvekstprogrammet i Graminor. Den...

 


Les mer