English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
9 millioner kroner til forskning på genredigering
9 millioner kroner til forskning på genredigering

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre...

 


Les mer
Sommerjobb i Graminor
Sommerjobb i Graminor

Graminor har ansvar for utvikling av plantesorter til landbruket i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske...

 


Les mer
Doktorgrad på resistens i hvete
Doktorgrad på resistens i hvete

  Å foredle hvetesorter med resistens mot sykdommer er både økonomisk fornuftig og miljøvennlig og har høy prioritet i utviklingen av...

 


Les mer
Sortsmøte korn 2017
Sortsmøte korn 2017

Kornforedlerne i Graminor presenterte resultatene av kornforsøkene utført i 2017 av norske og utenlandske sorter av bygg, havre, vårhvete og...

 


Les mer