English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Ny Administrerende Direktør i Graminor AS
Ny Administrerende Direktør i Graminor AS

Kristin Børresen er ansatt som ny administrerende direktør i Graminor AS. Hun ser fram til å bidra til å videreutvikle...

 


Les mer
Celina pære tar verden med storm
Celina pære tar verden med storm

Celina er en norsk pæresort utviklet av Graminor. Pæresorten er i ferd med å ta det internasjonale pæremarkedet med storm....

 


Les mer
Utvikling av Nordiske havre-sorter styrket av samarbeid.
Utvikling av Nordiske havre-sorter styrket av samarbeid.

De nordiske planteforedlings- selskapene Boreal Planteforedling AS (Finland), Graminor AS (Norge) og Lantmännen (Sverige), har i samarbeid produsert genetiske markører for Nordisk...

 


Les mer
Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon
Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon

Nye og forbedrede plantesorter er nødvendig for å dyrke mer og bedre mat. Nye sorter er nødvendig for å gjøre...

 


Les mer