English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS er ansvarlig for utvikling av plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt oppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samtidig som vi utprøver og representerer utenlandske sorter i det norske markedet. En viktig del av vår oppgave er å skape samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon basert på norske ressurser. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS og for å samle norsk plantesortsutvikling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har i dag ansvar for norsk sortsutvikling av korn, engvekster, potet, frukt og bær. Utvikling av frukt og bær foregår på Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger.

I tillegg til sortsutvikling har vi ansvar for produksjon av prebasis. Vi produserer prebasis av såfrø og såkorn i egenregi. Prebasis av settepotet produseres av Overhalla Klonavlsenter og produksjon av sykdomsfrie og sortsekte planter av frukt og bær utføres av Sagaplant.  

 

 

Siste nyheter
Vanntett hvete
Vanntett hvete

Klimaet er i endring og høstene blir våtere og varmere. Det har gjort aksgroing til en større utfordring for landbruket....

 


Les mer
Godt samarbeid blir til god mathvete
Godt samarbeid blir til god mathvete

De siste tjue årene har vist mer ustabilt og endrende klima. Samarbeidsprosjektet MATHVETE er blant tiltakene Graminor deltar i for...

 


Les mer
Normal drift i utfordrende tid
Normal drift i utfordrende tid

Graminor har ikke vært av de selskapene som har vært hardt rammet i denne utfordrende tiden. Vi har klart å...

 


Les mer
Nordisk samarbeid om nye robuste plantesorter
Nordisk samarbeid om nye robuste plantesorter

De nordiske landene representerer noen av de nordligste matproduksjonsområdene på jorden. En nøkkel til suksessen i dette særegne området er...

 


Les mer