English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS er ansvarlig for utvikling av plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt oppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samtidig som vi utprøver og representerer utenlandske sorter i det norske markedet. En viktig del av vår oppgave er å skape samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon basert på norske ressurser. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS og for å samle norsk plantesortsutvikling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har i dag ansvar for norsk sortsutvikling av korn, engvekster, potet, frukt og bær. Utvikling av frukt og bær foregår på Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger.

I tillegg til sortsutvikling har vi ansvar for produksjon av prebasis. Vi produserer prebasis av såfrø og såkorn i egenregi. Prebasis av settepotet produseres av Overhalla Klonavlsenter og produksjon av sykdomsfrie og sortsekte planter av frukt og bær utføres av Sagaplant.  

 

 

Siste nyheter
Graminor forbereder Norge for fremtiden med Climate Futures
Graminor forbereder Norge for fremtiden med Climate Futures

1. Oktober starter offisielt det nye forskningssenteret Climate Futures opp, et senter for forskningsbasert innovasjon som har som mål å...

 


Les mer
Forsøksgarden på Njøs 100 år i 2020
Forsøksgarden på Njøs 100 år i 2020

Statens forsøksgard for fruktdyrking starta opp på Njøs 1. januar 1920 etter sterkt påtrykk frå Det norske hageselskap. Det arbeidet...

 


Les mer
Norsk sortsutvikling i potet 100 år (1920 – 2020)
Norsk sortsutvikling i potet 100 år (1920 – 2020)

Moderne norsk sortsutvikling i potet startet i 1920. Åspotet var den første norske potetsorten som ble godkjent. I løpet av...

 


Les mer
Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet
Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet

Vi søker en person med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som potensielt kan gå over i stillinger for...

 


Les mer