English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

 

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av økt matproduksjon på norske ressurser er en viktig del av vår oppgave. Graminor drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

 I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet, frukt og bær driver vi med prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

 

 

Siste nyheter
Virtual Reality (VR) i planteforedlingen
Virtual Reality (VR) i planteforedlingen

Graminor er en av hovedaktørene i et nytt forskningsprosjekt der målet er å ta i bruk nye teknologiske metoder som «Virtual...

 


Les mer
Næringsrettet doktorgrad for første gang i Graminor
Næringsrettet doktorgrad for første gang i Graminor

Målet med doktorgraden er å se på muligheten for øke frøavlingen i norsk tetraploid rødkløver. Helga Amdahl i Graminor skal...

 


Les mer
Hassel og Nansen – nye potetsorter fra Graminor
Hassel og Nansen – nye potetsorter fra Graminor

Hassel og Nansen er to nye potetsorter fra Graminor. De nye potetsortene er laget for norske forhold for den norske...

 


Les mer
NLR Potetskolen - kvalitetsproduksjon av norsk matpotet
NLR Potetskolen - kvalitetsproduksjon av norsk matpotet

Hvordan lages en ny potetsort og hvilke egenskaper er viktige når vi velger ut framtidas potet ? Dette og en...

 


Les mer