Vestar

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

VestarEngsvingel > Engvekster

Art: engsvingel
Region: Sør, og vest-Norge
Bruksområder: Slått
Avling: 3103%
Tidlighet: Middels (4)
Overvintring: Dårlig, God

Tidlighet:
Omtrent som Fure i hele landet.
Avling:
Stort sett høyere enn Fure i mesteparten av landet, med unntak av Nord-Norge og fjellbygdene.
Overvintring:
Noe mer vintersterk enn Fure i hele landet. I Trøndelag, på Østlandet og Vestlandet er den også bedre enn Norild.
Sykdom:
Vestar er ikke spesielt sykdomsutsatt.
Kvalitet:
Lite som skiller den fra målestokksortene.

Bestill fra Strand Unikorn