Vertti

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Byggbrunflekk

Grå øyeflekk

VerttiBygg > Korn

Avling: 479%
Tidlighet: 93
Type bygg: Seksrads
Segment: Fôr
Stråkvalitet: 6
Strålengde: Kort
HL-vekt: 5
Kornstørrelse: 5
Protein: 6
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Vertti er en svært tidlig seksradsbyggsort fra finske Boreal.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn