Solist

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

SolistMatpotetsorter > Potet > Sous Vide

Avling: 148%
Tidlighet: 8-tidlig
Segment: Matpotet, Sous Vide
Koketype: 9-svært kokefast (A)
Knollform: 2-rund-oval
Knollstørrelse: 6-middels
Antall knoller: fra 10 til 12
Skallfinish: 8-svært glatt
Ensartethet: 7-regulær
Rishøyde: 2-middels
Skallfarge: 2-gul
Kjøttfarge: 3-lysgul
Øyedybde: 7-grunne

Solist er en veldig tidlig potet til mat og sous vide.

Sorten gir forholdsvis få, men jevnt store knoller velegnet til ferskmarkedet og til det tidligste matmarkedet.

Knollene er kokefaste og middels til store med fin skallfinish.

Dyrkningsråd

Trenger jevn og god tilgang på fuktighet, og gjødsles moderat.

Sorten bør forspires, eller forvarmes før setting på våren.

Sorten har gode lagringsegenskaper.

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro