Solist

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Nematode Ro4

Kreft 1 (D1)

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

SolistMatpotetsorter > Potet > Sous Vide

Avling: 148%
Tidlighet: Tidlig (8)
Segment: Matpotet, Sous Vide
Koketype: Svært kokefast (A)
Knollform: Rund oval (2)
Knollstørrelse: Middels (6)
Antall knoller: fra 10 til 12
Skallfinish: Svært glatt (8)
Ensartethet: Regulær (7)
Rishøyde: Middels (2)
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Øyedybde: 7-grunne
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Solist er en veldig tidlig potet til mat og sous vide.

Sorten gir forholdsvis få, men jevnt store knoller velegnet til ferskmarkedet og til det tidligste matmarkedet.

Knollene er kokefaste og middels til store med fin skallfinish.

 

Dyrkningsråd

Trenger jevn og god tilgang på fuktighet, og gjødsles moderat.

Sorten bør forspires, eller forvarmes før setting på våren.

Sorten har gode lagringsegenskaper.

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro