Rutt

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus

RuttMatpotetsorter > Pommes frites sorter > Potet

Avling: 104%
Tidlighet: 7-tidlig
Segment: Matpotet, Pommes frites
Koketype: 6-litt melen (BC)
Knollform: 3-oval
Knollstørrelse: 6-middels
Antall knoller: fra 7 til 10
Skallfinish: 6-middels glatt
Ensartethet: 6-regulær
Rishøyde: 2-middels
Skallfarge: 4-lys rød
Kjøttfarge: 3-lysgul
Øyedybde: 6-middels

Rutt er en tidlig, rød og melen matsort som er egnet som ferskpotet, mat, skrelling og til tidlig pommes frites produksjon.

Den har fin og lys rød skallfinish ved riktig høsting

Spirer raskt og gir middels antall knoller per plante.

Dyrkningsråd

Knollvekst og utvikling styres godt med lysgroing, gjødsling og setteavstand.

Sorten er noe utsatt for rust på utsatte jordarter og svak mot stengelråte.

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro