Rutt

Kvaliteter

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Kreft 1 (D1)

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus (PVY)

Nematode Ro1

Foma (FOM)

Fusarium (FUS)

RuttMatpotetsorter > Pommes frites sorter > Potet

Avling: 104%
Tidlighet: Tidlig (7)
Segment: Tidlig matpotet, Pommes frites
Koketype: Litt melen (BC)
Skallfarge: Lys rød
Kjøttfarge: Lys gul
Knollform: Oval (3)
Knollstørrelse: Middels (6)
Antall knoller: fra 7 til 10
Skallfinish: Middels glatt (6)
Øyedybde: Middels (6)
Rishøyde: Middels (2)
Tørrstoff: 22%

Rutt er en tidlig, rød og melen matsort, som er egnet som ferskpotet, mat, skrelling og til tidlig pommes frites produksjon.
Den har fin og lys rød skallfinish ved riktig høsting.

Spirer raskt og gir middels antall knoller per plante.

 

Knollvekst og utvikling styres godt med lysgroing, gjødsling og setteavstand.

Sorten er noe utsatt for rust på utsatte jordarter og svak mot stengelråte.

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro
Kilder: Graminor