Rødhette

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

Byggbrunflekk

Grå øyeflekk

RødhetteBygg > Korn

Avling: 572%
Tidlighet: 102
Type bygg: Seksrads
Segment: Fôr
Stråkvalitet: 5
Strålengde: Middels
HL-vekt: 5
Kornstørrelse: 4
Protein: 3
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Rødhette er 3-4 dager seinere enn Brage. Litt lengere veksttid enn Edel.

Rødhette har gitt ca. 5 prosent høyere avling enn Edel og ca. 8% høyere avling enn Brage.

Sorten er stråstiv og har litt lengre strå enn Edel. Stråkvaliteten er også god.

Sorten er sterk mot mjøldogg, middels sterk mot byggbrunflekk, men ser ut til å være svak mot grå øyeflekk.

Rødhette har middels kornkvalitet. Litt små korn og lavt protein innhold, høg hektolitervekt.

Rødhette har potensial til å bli en stor sort, den hadde 16% av bygg kornarealet i 2020.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn