Rødhette

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

Byggbrunflekk

Grå øyeflekk

RødhetteBygg > Korn

Avling: 572%
Tidlighet: 102
Type bygg: Seksrads
Segment: Fôr
Stråkvalitet: 5
Strålengde: Middels
HL-vekt: 5
Kornstørrelse: 4
Protein: 3
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Rødhette er 3-4 dager seinere enn Brage. Litt lengere veksttid enn Edel. Har gitt ca. 5 prosent høyere avling enn Edel og ca. 8% høyere avling enn Brage.

  • Stråstiv og har litt lengre strå enn Edel. Stråkvaliteten er også god
  • Sterk mot mjøldogg, middels sterk mot byggbrunflekk. Ser ut til å være svak mot grå øyeflekk
  • Middels kornkvalitet. Litt små korn
  • Lavt proteininnhold
  • Høy hektoliter vekt
Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn