Noreng

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

NDF

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

NorengEngvekster > Timotei

Art: engvekster
Region: Nord
Bruksområder: Slått
Avling: 2807%
Tidlighet: Tidlig (7)
Overvintring: God

Noreng er en middels tidlig timoteisort fra Graminor.

Den har sterk sykdomsresistens og god overvintringsevne. Spesielt i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge.

Høyt avlingsnivå i førsteslåtten. Hevder seg best i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge

Middels god i avling av førsteslåtten, lavt innhold av karbohydrater.

Avling i andreslåtten har god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon, bedre enn Grindstad.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn