Litago

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

LitagoEngvekster > Kvitkløver

Art: engvekster
Region: Hele landet
Bruksområder: Slått, Beite
Avling: 582%
Tidlighet: Middels (5)
Overvintring: God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Litago er en hvitkløversort fra Graminor med god overvintringsevne og stor avling i både sør- og nord Norge.
Den er middels tidlig til sein, høytvoksende, storbladet og sterk mot bladsykdommer.

Litago er hovedsorten blant kvitkløversortene i Norge.

Bestill fra Strand Unikorn