Lars

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

LarsEngvekster > Rødkløver Tetraploid

Art: engvekster
Region: nord, øst, vest
Bruksområder: Slått
Avling: 2610%
Tidlighet: Middels (6)
Overvintring: God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Lars er en middels tidlig tetraploid rødkløver fra Graminor.

Den er sterk mot bladsykdommer og har god overvintringsevne i fjellbygdene og i Nord-Norge.

Den har høy tørrstoffavling, spesielt i fjellbygdene og Nord-Norge.

Bestill fra Strand Unikorn