Juno

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

JunoMatpotetsorter > Potet

Avling: 121%
Tidlighet: 8-tidlig
Segment: Matpotet
Koketype: 7-litt kokefast (B)
Knollform: 1-rund
Knollstørrelse: 6-middels
Antall knoller: fra 6 til 7
Skallfinish: 6-middels glatt
Ensartethet: 6-regulær
Rishøyde: 2-middels
Skallfarge: 5-rød
Kjøttfarge: 3-lysgul
Øyedybde: 5-middels

Juno er en veldig tidlig rød matsort.

Den er markedets tidligste sort med rødt skall, brukes hovedsakelig til ferskpotet på sommeren.

Sorten har lavt knollansett (6-7), og krever god fosfortilgang tidlig i sesongen.

Gir middels melne, store knoller.

Dyrkningsråd

Bør gjødsles moderat for å unngå vekstsprekk og for store knoller.

Blir lett misfarget etter vasking og lagring, og passer derfor best til ferskmarkedet.

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro