Hassel

Kvaliteter

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Kreft 1 (D1)

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Nematode Ro1

Foma (FOM)

Fusarium (FUS)

HasselMatpotetsorter > Potet > Sous Vide

Avling: 121%
Tidlighet: Tidlig (8)
Segment: Tidlig matpotet, Sous Vide
Koketype: Svært kokefast (A)
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Medium gul
Knollform: Oval (3)
Knollstørrelse: Middels (6)
Antall knoller: fra 10 til 12
Skallfinish: Glatt (7)
Øyedybde: Grunne (7)
Rishøyde: Middels (2)
Tørrstoff: 18%

Hassel er en tidlig matpotet som er markedets tidligste gule sort.
Sorten har velsmakende rundovale knoller, og er velegnet som ferskpotet og til pakking.

Egnet til økologisk dyrking.

 

Sorten etablerer relativt få knoller tidlig.
Den er sterk mot mekaniske skader, har relativt lavt N-behov og planten modner naturlig.

Bør forspires i god tid, da sorten har lang dvaletid.

 

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro
Kilder: Graminor