Figgjo

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

FiggjoEngelsk raigras > Engvekster

Art: engelsk-raigras
Region: øst, vest
Bruksområder: Slått
Avling: 3245%
Tidlighet: Middels (4)
Overvintring: Middels, God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Figgjo er en middels tidlig tetraploid raigrassort fra Graminor som ble godkjent i 2006.

Den har god overvintringsevne, høy tørrstoffavling og god fôrkvalitet.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn