Nyhet
Evolution

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus

Nyhet
EvolutionMatpotetsorter > Potet

Avling: 122%
Tidlighet: 7-tidlig
Segment: Matpotet
Koketype: 8-kokefast (AB)
Knollform: 3-oval
Knollstørrelse: 7-litt store
Antall knoller: fra 10 til 12
Skallfinish: 7-glatt
Ensartethet: 7-regulær
Rishøyde: 2-middels
Skallfarge: 6-mørk rød
Kjøttfarge: 3-lysgul
Øyedybde: 8-flat

Evolution er en tidlig rød matpotet fra Nederland.

Rød tidligsort med mye «potetsmak» og stort avlingspotensiale.

Sorten har kort dvaletid, og spirer raskt også ved setting uten forbehandling.

Dyrkningsråd

Evolution er sterk mot mekaniske skader.

Du bør unngå å sitte den i rustutsatt jord.

Sorten er sterk mot skurv og godt egnet til dyrking på lette jordarter.

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro