Saga – jordbærsort for norske og nordiske vekstforhold

Graminor utvikler nye jordbærsorter for norske og nordiske vekstforhold. Hensikten med å utvikle nye jordbærsorter er å få fram bedre jordbærtyper enn det vi har i dag. For at en ny sort skal bli godkjent må den være bedre enn sorter som allerede er på markedet.

Saga – jordbærsort for norsk og nordisk klima

Saga er fra krysninger utført i 2004. Utvikling av en ny jordbærsort tar minimum 10 år før den er klar for uttesting.  Saga utpekte seg tidlig i foredlingsprogrammet som lovende sort, og høsten 2013 ble sorten plantet ut for utprøving i litt større målestokk blant annet i Trøndelag og Hedmark.

Egenskapene til jordbærsorten Saga

Saga har store røde, litt brede bær med god gjennomfarging. Sorten gir god avling og er omtrent på samme avlingsnivå som Korona. Saga er meget god på smak og den har vist god overvintringsevne. Bæret er fastere og har bedre skallstyrke enn Korona, og har av den grunn bedre holdbarhet etter høsting. Saga har også vist seg å ha gode egenskaper for industrien. Saga har sterk resistens mot meldugg og middels sterk mot gråskimmel.

Saga til forbrukeren

I 2016 ble de to nye norske jordbærsortene Saga og Nobel for første gang dyrket for salg til norske forbrukere. I perioden2016 til 2018 har Saga blitt dyrket og testet hos jordbærprodusenter og forbrukere. Saga har vist gode resultater og den faller i smak hos forbrukeren, dette gjør at Bama i 2019 ønsker å satse på sorten.

Friske norske planter

For å kunne oppformere (produsere store antall) jordbærplanter av en sort i Norge, må plantematerialet innom Sagaplant AS som er et nasjonalt plantehelsesenter. Sagaplant tester plantematerialet for sykdommer (for eksempel virus) og gjennomfører rensing og formering av materialet frem til eliteplanter. Mattilsynet overvåker prosessen og godkjenner plantene. Eliteplanter er «morplanter» som er frie for sykdommer og utgangspunktet for å produsere sertifiserte planter som da kjøpes av jordbærdyrkere. Hensikten med denne prosessen er å få planter som er friske og med det gir best utgangspunkt for å få en god avling.

Norskproduserte jordbærplanter av Saga

NorgroSagaplant og Strand Unikorn tilbyr sertifiserte jordbærplanter produsert i Norge til jordbærdyrkerne. Norgro selger sertifiserte jordbærplanter av norske og utenlandske sorter til det norske markedet, og har har siden 2014  levert sertifiserte norskprodusert planter av  Saga i det norske markedet. Sagaplant vil fra 2019 tilby sertifiserte jordbærplanter i det norske markedet av norske og utenlandske sorter. Strand Unikorn vil fra 2019 tilby sertifiserte jordbærplanter av Saga i det norske markedet, i tillegg til at de også selger sertifiserte importerte jordbærplanter.

Dyrkingserfaringer med ulike jordbærsorter i Norge

Norsk Landbruksrådgivning har laget en beskrivelse av erfaringer og observasjoner av ulike jordbærsorter (deriblant Saga) som dyrkes i Norge. Dette er ikke offisielle forsøk men observasjoner er fra felt i alle jordbærdistriktene i Norge.

Saga jordbær i Finland

I 2015 ble Graminor kontaktet av aktører i rådgivingstjenesten i Finland som ønsket å teste våre jordbærsorter der. Finland legger vekt på mange av de samme egenskaper som vi ser etter i Norge. Viktigste egenskaper i Finland er overvintring og smak. Graminor sendte planter av Saga, Nobel og tre andre norske jordbærsorter for uttesting i Finland. Disse ble plantet i Suonenjoki juni 2016.  Suonenjoki er – og har vært – Finlands jordbærhovdestad i over 100 år. Plantene fra Norge ble sendt til «strawberry know how center» som gjør uttesting av jordbærsorter fra ulike land.

FInland 2017 forsoksskilt Nobel og Saga

Resultatene i Finland i sesongene 2017 og 2018 gjorde at de ønsker å teste videre på sortene Nobel og Saga. I 2019 vil det ble storskala forsøk av Saga og Nobel hos jordbærdyrkere i ulike områder i Finland.

Hollandske jordbærplanter av Saga

I 2017 ble de norske jordbærsortene Saga og Nobel sendt til sykdomstesting og rensing hos Naktiuinbouw (NAK) i Holland. NAK er den Hollandske plantehelsestasjonen og har samme funksjon som Sagaplant i Norge. Det ble startet produksjon av morplanter av de norske jordbærsortene Nobel og Saga i Holland i 2018.  Det Hollandske selskapet RAPO skal oppformere og  produsere Hollandske planter for salg i Norge og Finland. I 2019 sendes rundt 15.000 jordbærplanter av Saga produsert i Holland til Norge for uttesting hos blant annet NIBIO Apelsvoll og NIBIO Holt.

Drivhus med morplante produksjon

Morplanteproduksjon av Saga i Holland