Planteforedling virker

Utviklingen av nye hvetesorter har ført til at avlingene i EU har økt med 22 millioner tonn de siste 15 årene. Uten nye potetsorter vill avlingene vært 20% lavere og prisene 7% høyere.

For hvete er det dokumentert at 80% av veksten i avlingene i EU de siste 15 årene kan tilskrives planteforedling. Takket være planteforedling så har EU’s hvete avlinger økt med mer enn 22 millioner tonn de siste 15 årene.  Dette tilsvarer 64 brød per person til alle i EU! Dette, og andre fakta om planteforedlingens betydning, er dokumentert i den vitenskapelige og omfattende rapporten; «The economic, social and environmental value of plant breeding in the European Union»  som ble publisert i mars i år.

Korn, klima og kanoner – Mat som beredskap

Mat er menneskets mest grunnleggende behov. I et frokostmøte den 4. mai arrangert av FelleskjøpetNorges Bondelag, Agri Analyse og Tankesmien Agenda ble klimaendringer, krig og kriser diskutert i forhold til Norges matproduksjon og selvforsyning. Det ble poengtert at svikt i avlingene i store matproduserende land fører til at eksporten av mat stanses. Det hjelper ikke å være et rikt land som Norge da penger ikke løser saken.  Overnevnte rapport dokumenterer at uten planteforedling ville EU måtte importere store mengder matvarer. En verden uten planteforedling betyr lavere matsikkerhet og høyere matpriser.

Planteforedling sikrer matsikkerheten

Planteforedling er å utvikle nye sorter av matplanter. Profesjonell planteforedling fører til økte avlinger og forbedret ernæringsmessig kvalitet som sikrer matsikkerheten.

Den økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige betydningen av planteforedling i EU er betydelig. Siden 2000 har planteforedling resultert i at matprodusenter i EU har økt matproduksjonen/avlingene med et volum som tilsvarer å mette 160 millioner mennesker. Det er det samme som hele befolkningen i Tyskland og Frankrike! I Norge må vi utvikle plantesorter som er egnet for norsk klima og vekstforhold. Dette er viktig for å sikre og øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser for framtidens klima.

Hvorfor planteforedling ?

Planter er primærprodusenter i økosystemet og starten av verdikjeden. Uten plantene ville livet til andre organismer på jorden (insekter, dyr og mennesker) være umulig. Planteforedling  er nødvendig for å øke verdien av matplanter. Planter sørger for mat, fôr, legemidler og husly. Planteforedling har en sentral rolle når Norges selvforsyningsgrad skal økes.