Norske havresorter i medvind

Graminor utvikler havresorter som er egnet for norske og nordiske vekstforhold. De siste årene har flere gode norske sorter kommet på markedet. Markedsandelen for Graminor havresorter i Norge var godt over 50% i 2015.

Havren er en plante som trives godt i et relativt kjølig og fuktig klima og har en viktig posisjon i Norden, særlig i Norge, Finland og Sverige. Funn i Osebergskipet konstaterer at havre ble dyrket i Norge allerede omkring år 900. Fra middelalderen og til etter 2. verdenskrig var havre det dominerende kornslaget i Norge da den ble brukt som fôr til hest og samtidig var et viktig innslag i kostholdet vårt.

Foredling av havre

Graminor krysser rundt 100 sorter hvert år. Av disse blir i snitt 1-2 nye sorter godkjent etter å ha blitt utvalgt (etter gitte ønskede egenskaper), og testet i flere år.

Foredlingsmålet i havre er:

1)    Avling

2)    Tidlighet

3)    Stråstyrke og stråkvalitet

4)    Kornkvalitet; skallprosent, tusenkornvekt og hektolitervekt

5)    Innhold av protein og fett

6)    Sykdomsresistens – hovedsakelig mot fusarium (sopp)

Markedsandeler for norske havresorter i 2015

I 2015 ble det dyrket havre på ca 25% av kornarealet i Norge. Den svenske sorten Belinda har i flere år vært hovedsorten i Norge, men de siste 5 årene har markedsandelen for de norske sortene doblet seg. Odal hadde i 2015 en markedsandel på 20% som var høyest av de norske sortene. Odal har høyt protein – og fettinnhold. Skallprosenten er middels høy. Odal er en sort med svært god kornkvalitet og er god som mathavre. Haga er havresorten som ligger i avlingstoppen blant de tidlige sortene. Haga hadde en markedsandel på ca 9% i 2015. Protein – og fettinnhold er noe lavt i Haga, men stråstyrken og stivheten er veldig god. Havresorten Ringsaker har i flere år hatt en markedsandel rundt 10% og er en viktig tidligsort for Midt-Norge. Sorten har god stråstyrke, lavt skallinnhold og høy hektoliter vekt.

Nye lovende havresorter

Vinger er en ny sort som er i salg. Den har oppnådd samme avlingsnivå som Belinda (målestokksort), er to til tre dager tidligere og har god kornkvalitet. Den har svært god stråstyrke og stråkvalitet. Vinger er i tillegg en robust og stabil sort som også gjør det bra i økologisk sortsforsøk. Vinger er sorten som ble brukt av vinnerlaget i Havre NM i 2015. Avetron er en ny tidligsort som ble godkjent i Norge i 2016. Avetron gir høy avling til å være tidligsort, og er populær i Finland. Les mer om erfaringene med Avetron i Finland denne svenske utgaven av Åker Birka.

Havre – ernæringsmessig gunstig !

Havre har mange gode helsemessige egenskaper. Havre har gunstig effekt ved behandling av diabetes da den har en positiv påvirkning på regulering av blodsukkeret. Det er også dokumentert at havre virker kolestroldempende og havrefiberne regulerer mage- og tarmsystemet positivt. Havre inneholder ikke gluten og kan spises av de som har cøliaki (gitt at det ikke er innblandet andre kornarter). I dag går imidlertid over 90 prosent av norsk havre til dyrefôr, først og fremst som ingrediens i kraftfôr, men forbruket av havregryn har mer enn doblet seg i Norge de siste 10 årene og stiger fortsatt. Stort sett er vi selvforsynte med norsk mathavre av god kvalitet.