Nobel og Saga – nye norske jordbærsorter

Nobel og Saga er jordbærsorter utviklet for norske forhold hvor smak, holdbarhet og overvintring er viktige egenskaper.

Saga er kombinasjonssort til konsum og fabrikk. Saga har store litt brede bær med god gjennomfarging hvor kjernen er litt lysere rød. Modningstiden er omtrent den samme som for Korona og Sonata, og smaken er meget god. Noen norske jordbærdyrkere har vært med å teste ut sortene og første høsteår av noe størrelse var i 2015. Les mer om erfaring med Saga hos jordbærdyrker Rune Hagelund i Hedmark i denne reportasjen laget av NRK: «Den norske jordbæra har blitt enda norskere».

Nobel er vinneren på smak i tester utført av både Landbruksrådgivningen og Bama og egner seg svært godt til frisk konsum. Nobel har bær med jevn farge, jevn form og veldig fin glans. Sorten er 4 – 6 dager tidligere enn Korona. Nobel er svært holdbar og bærene er jevne og pene, selv om størrelsen er litt mindre enn for de første Korona bærene. Bærstørrelsen holder seg imidlertid ganske jevn gjennom hele høstesesongen.

Saga

Nyhetsprøving av nye plantesorter

Både Nobel og Saga er fra krysninger utført i 2004. De utpekte seg tidlig i foredlingsprogrammet som lovende sorter, og høsten 2013 ble sortene plantet ut for utprøving i litt større målestokk i Norge. Samme år ble plantene sendt til DUS- test i Tyskland, der har plantene vært dyrket og høstet bær fra i to sesonger. DUS test (nyhetsprøving) viser om sorten kan skilles fra andre sorter  (Distinctness), er ensartet (Uniformity) og stabil (Stability) i sine egenskaper. Les mer om nyhetsprøving av plantesorter på Mattilsynet sin webside . I januar i år fikk vi beskjed om at DUS – testen var bestått på begge sortene. Denne uka har Plantesortsnemnda hatt møte, der Graminor ble tilkjent planteforedler rettighetene til begge sortene.

Vi tror begge sortene har stort potensiale for dyrking i Norge og håper jordbærprodusentene vil  lære seg og dyrke de. Begge jordbærsortene er nå inn i det sertifiserte oppalssystemet og er mulig å bestille hos Norgro for planting sommeren 2016.

Jordbærsorter for norske vekstforhold

Hensikten med å utvikle nye jordbærsorter er å få fram enda bedre jordbærsorter enn det vi har i dag. For det norske markedet er det særlig smak og god holdbarhet som er viktige egenskaper. En annen viktig egenskap for Norge er overvintring. Graminor er det eneste planteforedlingsselskapet i verden som har overvintring som fokus ved utviklingen av nye jordbærsorter. Klimaendringer er noe vi tar høyde for i foredlingsarbeidet og evnen til å tåle mer regn og barfrost er viktige faktorer for overvintring.

Alle formaliteter er nå på plass og Graminor er nå formelt sortseier av jordbærsortene Nobel og Saga. Sist gang en norskutviklet sort ble rettsbeskyttet var i 2008.