Nyhet
Betong

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Mjøldogg

Gulrust

Bladflekk

Fusarium

Nyhet
BetongKorn > Vårhvete

Avling: 566%
Tidlighet: 66
Segment: Mat
Klasse: 2
Proteinkvalitet: 6
Proteininnhold: 6
Falltallsstabilitet: 5
Kornstørrelse: 5
HL-vekt: 7
Stråstyrke: 6
Stråkvalitet: 6
Strålengde: Middels
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Betong er en ny halvsein vårhvetesort fra Graminor som ble godkjent i 2019.
Den har den høyeste avlingen som er tilgjengelig i det norske vårhvetemarkedet og er prisklassifisert som klasse 2.

Bestill fra Strand Unikorn