Rug og rughvete

Rug er historisk sett blant de nyere kornsortene til å bli dyrket i Norge. Rug kom til Norge for 1500 år siden og var det mest utbredte kornslaget i Norge under middelalderen.
I 1907 var det dyrket rug på 360 000 dekar. Da var det en femtedel av det samlede kornarealet. Etter hvert ble rug erstattet av bygg, havre og den økende produksjonen og importen av hvete. De siste 60 årene har rug vært lite dyrket i Norge.

I dag blir omtrent to tredjedeler av den norske rugproduksjonen brukt til mat, men resten går til dyrefor. Rug har dårligere bakeevne enn hvete siden proteinet ikke danner gluten. Til gjengjeld er rug det mest fiberrike av kornslagene. Fiber binder mye vann og gjør det mulig å bake brød basert på rug. Rent rugbrød er tungt, og derfor blir rug mest brukt i kornblandinger.

Rughvete er en relativt ny kornart som ble skapt gjennom kryssing av hvete og rug sent på 1800-tallet. Rughvete kalles også triticale, som er en sammenslåing av slektsnavnene til hvete (triticum) og rug (secale). Rughvete har høyere avlingspotensiale enn rug og brukes utelukkende til dyrefôr i Norge. Den er mer kravstor til jordsmonnet enn rug, men mindre kravstor enn hveten. Rughvete var lite populær for en del år siden, men har nå vært stigende i popularitet i flere år.

Rughvete har dårlige bakeegenskaper og brukes som nevnt nesten utelukkende til fôr i Norge. Det betyr ikke at den ikke kan brukes som mat. Rughvete er blant annet godt egnet i frokostblandinger og til pasta.

Rugmarkedet er dominert av hybridsorter, som har høyere avlingsnivå enn populasjonssortene. Dyrkingen foregår hovedsakelig i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet. Siden rugen har et dyptgående rotnett og tåler tørke bedre enn andre kornarter, dyrkes den vanligvis på forholdsvis lett jord.

Graminor har ikke et eget sortsutviklingsprogram for rug eller rughvete. Vi tester og representer utenlandske sorter.

Viktige agronomiske egenskaper:

  • Høyt avlingsnivå
  • God stråstyrke
  • Tidlig modning
  • God overvintringsevne
  • God sykdomsresistens

Viktige kvalitetsegenskaper:

  • God kjernekvalitet
  • Høyt falltall
  • Fiberrik
  • Store korn og høy hektolitervekt
  • God hygienisk kvalitet

Lær mer om Graminors rug og rughvetesorter i vår sortsvelger

Møt teamet

Jon Arne Dieseth, Kornforedler og ansvarlig for Rugprogrammet
Margit Oami Kollstrøm, Assisterende Kornforedler og medansvarlig for Rugprogrammet