Bygg

Bygg er verdens fjerde største kornart og har i alle år vært den største kornarten i Norge. Den dyrkes på omtrent 45% av det norske kornarealet. Nesten alt av bygg som blir dyrket i Norge blir brukt i kraftfôrproduksjon.

Byggarten er lett å kjenne igjen på de lange snerpene som stikker ut fra hvert korn. Frøene er spiselige og brukes som mat for mennesker, fôr for dyr og malt til øl og spritproduksjon. Arten deles inn i de to underartene seksradsbygg og toradsbygg.

Toradsbygg har et stort og to sterile frø i hvert småaks. Seksradsbygg har tre mindre frø i hvert småaks. Toradsbygg er vanligvis senere enn seksradsbygg, men er mer hardfør og holder som regel høyere avlingspotensiale. Navnene kommer fra plasseringen av frøene på akset. Toradsbygg har to rader med byggfrø ved siden av hverandre, mens seksradsbygg har seks rader med frø rundt akset.

Graminors byggsortsutvikling og sortsrepresentasjon

Frem til 2013 konsentrerte Graminor seg kun om å utvikle nye sorter seksradsbygg. I 2013 startet vi arbeidet med utvikling av nye sorter toradsbygg. Vi håper å kunne gjøre den første sorten fra Graminors toradsbygg-program tilgjengelig for den norske bonden i løpet av de neste årene. I 2020 bestod byggmarkedet av 55% seksradsbygg. 96% av seksradsbygget som dyrkes i Norge i 2020 var sorter fra Graminor.

Forsøksfelt med sorten Rødhette

Tradisjonelt baserer sortsutviklingsprogrammet seg på pedigreemetoden med linjevalg. Vi velger ut linjer med ønskede egenskaper og krysser dem for å skape variasjon. Gjennom flere generasjoner velger vi ut linjene med ønskede egenskaper mens vi forkaster linjer som viser uønskede eller for svake egenskaper. Vi observerer agronomiske egenskaper og avling i feltforsøk og vi tester og undersøker kornkvalitet i laboratoriene. Lagt sammen lar målingene oss velge ut de beste linjene som kan bli fremtidige norske byggsorter med bedre avling, rett tidlighet, gode stråegenskaper og sterkere sykdomsresistens enn byggsortene som kom før.

I tillegg til den tradisjonelle pedigreemetoden gjør vi bruk av mange nyere teknologiske metoder for å skape enda bedre sorter i fremtiden og å gjøre sortsutviklingsprosessen mer effektiv. Blant annet bruker vi Markør-assistert seleksjon, som blir forkortet til MAS. Det er en molekylærbiologisk metode som bygger på genotyping, altså kartlegging av gener.

MAS brukes for å ta mer effektive valg om hvilke linjer som skal videre i utviklings- og utvalgsprosessen. Metoden går ut på å finne genene som viser at en sort for eksempel er sterk mot en spesifikk sykdom. Hvis man finner disse genene, som kalles for markører, så kan de minst motstandsdyktige sortene velges bort på et tidlig stadium. Tidligere måtte man la alle sortene stå ute i felt over flere sesonger og håpe på sykdomsspredning for å se hvilke som er sterke og hvilke som er svake, nå kan vi gjøre mye av den jobben med en test.

I tillegg til egen sortsutvikling tester og representerer Graminor også utenlandske byggsorter i Norge. Vi gjør de beste sortene for det norske klimaet tilgjengelig for den norske bonden.

Hovedmål for nye norske byggsorter:

  • Høy avling
  • God stråstyrke og stråkvalitet
  • Resistens mot soppsykdommer
  • Tidlighet

Les mer om Graminor sine byggsorter i vår sortsvelger

Vil du vite mer om kornsortsutvikling? Se vår video om sortsutvikling av korn under:

Møt byggteamet

Constantin Jansen, Foredler
Stein Bergersen, Forsøkstekniker og tidligere foredler
Stephen van der Kiste, Forsøkstekniker
Simon Stensrud, Forsøkstekniker
Valentina D’Este, Forsøkstekniker
Tom Arnesen, Forsøkstekniker