Frukt

Frukt er en vekstgruppe som inneholder svært mange arter, der bare et lite antall har en klimatisk tilpasning som gjør at de kan dyrkes i Norge. Også innenfor disse artene er det bare klimatilpassede sorter som kan dyrkes, og utvalget av sorter som kan dyrkes er begrenset til det tidlige segmentet.

I Norge er fruktkonsumet høyest for bananer og sitrusfrukter – arter som ikke kan dyrkes hos oss. Av de artene som kan dyrkes i Norge er eple viktigst, fulgt av pære, plomme, søtkirsebær (moreller) og surkirsebær.

Graminor er ansvarlig for sortsutvikling i frukt på oppdrag fra Staten. All fruktsortsutvikling skjer hos Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger i Sogndal. Der utvikles det nye eple- og plommesorter og det har tidligere foregått pæresortsutvikling. Blant annet pæresorten Celina, som har hatt stor internasjonal suksess, har blitt utviklet på Njøs.