Bær

Bær er en vekstgruppe med mange arter som er godt tilpasset norsk klima. Derimot er det høye produksjonskostnader, spesielt til plukking, som gjør det utfordrende å produsere økonomisk lønnsomt i flere arter og markedssegmenter. Noen arter dyrkes bare til konsum (hageblåbær og bjørnebær), andre hovedsakelig til industri (solbær), mens det største volumet er av jordbær og bringebær som dyrkes til begge formål. På grunn av kostnadsutviklingen, dreies nå produksjonen mer og mer over til konsum-markedet. 

I Norge domineres bærkonsumet av jordbær – både import og norsk produksjon. Frisk-konsumet er ca 13.000 tonn og av dette dekkes 1/3 av norsk produksjon. Norsk jordbærsesong har i senere år blitt utvidet til nesten et halvt år med bakgrunn i ny produksjonsteknologi og nye sorter. I tillegg bruker konservesindustrien ca 5.000 tonn jordbær først og fremst til syltetøy, der det meste er importert.

Totalforbruket av bringebær er ca 5.000 tonn, der konsum utgjør 40 %. Markedsandelen av norske konsumbringebær er ca 40 %, mens den for industribær har falt dramatisk i senere år og er nå nede på 15%. Den industrielle produksjonen av bringebær går både til syltetøy og ulike typer produkter basert på presset juice. Alle typer bær er populære til bruk i smoothie.

Bærmarkedet har en annen dynamikk enn frukt, da vekst og nedgang i produksjonen følger konkurransesituasjonen basert på markedsutvikling og kostnadsutvikling i produksjonen, og kulturene har kortere omløpstid enn frukt.

Graminor er ansvarlig for sortsutvikling i bær på oppdrag fra Staten. All bærsortsutvikling skjer hos Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger i Sogndal. Der utvikles det nå nye sorter i både jordbær og bringebær etter at sortsutviklingen i jordbær ble overflyttet dit i 2021.  Det er fortsatt aktivitet innen evaluering av nytt genmateriale av jordbær hos Graminor på Bjørke, og det er et tett samarbeid om oppdraget.

Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger i Sogndal. Bærsortsutvikling i vakre omgivelser.

Lær mer om Graminors bærsorter i vår sortsvelger.