Utvikling av Nordiske havre-sorter styrket av samarbeid.

De nordiske planteforedlings- selskapene Boreal Planteforedling AS (Finland), Graminor AS (Norge) og Lantmännen (Sverige), har i samarbeid produsert genetiske markører for Nordisk havre for å styrke utviklingen av havre-sorter for Nordiske bønder.

Nordisk havre er blitt skannet for deteksjon av nye enkeltnukleotidpolimorfi (SNP)-  markører for å fremskynde utviklingen av nye havre-sorter for de Nordiske landene. Den ny-utviklede SNP arrayen (SNP chipen) for Nordisk havre inkluderer et stort antall nye SNP markører i tillegg til de som er inkludert i den tidligere publiserte 6K Havre chipen. Nye SNP markører er skreddersydd for det Nordiske havrematerialet. Den Nordiske SNP chipen vil bli benyttet av foredlings- selskapene i Finland, Norge og Sverige for å akselerere sortsutvikling ved bruk av genomisk- og markør- assistert seleksjon.

Genomiske verktøy er nøkkelen til utvikling

SNPer er variasjoner i et enkelt- basepar i DNA sekvensen, og de varierer mellom ulike plante-individer. Disse SNPene er nøkkelelementer når det gjelder analyse og forståelse av variasjonene i planteforedlingsmaterialet.«Genomisk Seleksjon har endret våre ideer om hvordan havreforedling burde utføres», sier Alf Ceplitis,teknologisjef i Lantmännen. «For effektivt å kunne utføre genomisk seleksjon, er vi avhengige av en god SNP array».

Utviklingen av nye genomiske verktøy innen planteforedlingen har gått raskt det siste tiåret, men utviklingen av disse verktøyene har ikke vært like rask for havre i forhold til vekster som mais og hvete.Men havre er viktigere i de Nordiske landene enn noe annet sted; det dekker mellom 7 og 14 prosent av dyrket areal i Sverige, Norge og Finland. Sammen er disse tre landene de nest største havreprodusentene i verden etter Canada. «Derfor må vi være aktive i utviklingen av nye verktøy for foredlingen av havre i de Nordiske landene. Vi kan ikke vente på at andre skal gjøre dette for oss», sier Merja Veteläinen, foredlingsdirektør ved Boreal Planteforedling AS.Samarbeidet mellom de tre foredlingsbedriftene har vært meget fruktbart. Resultatene av dette samarbeidet ble publisert ved «the American Oat Workers Conference 2018», Seattle, WA, USA.

«Samarbeid innenfor «pre-konkurrerende» områder som utvikling av foredlingsverktøy er en vinn-vinn situasjon for alle de Nordiske foredlerne, på tross av vår konkurranse innen samme marked,» sier Muath Alsheikh, forsknings- og utviklingssjef ved Graminor AS. «Fra Norges side er dette en milepæl i utviklingen innen havreforedling, og ville ikke kunne blitt realisert uten bidrag fra Innovasjon Norge og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» legger Muath Alsheikh til.

Mer informasjon:

Alf Ceplitis, Technology Manager, Lantmännen, Sweden
email: alf.ceplitis@lantmannen.com; tel. +46 105 561 631

Merja Veteläinen, Breeding Director, Boreal Plant Breeding Ltd, Finland
email: merja.vetelainen@boreal.fi; tel. +358 40 705 3340

Muath Alsheikh, Research and Development Manager, Graminor AS, Norway
email: muath.alsheikh@graminor.no; tel. +47 976 99 135