Sortsvelgeren utviklet for den norske bonden

I løpet av 20 år har vi i Graminor utviklet mange nye sorter for det norske marked. Som et resultat av en økende portofolio, har vi utarbeidet et hjelpemiddel som skal bidra med nyttig informasjon til den norske bonden. Sortsvelgeren skal gjøre det enkelt for bonden å orientere seg blant alle våre sorter, og ved hjelp av valgte kriterier få presentert passende sorter tilpasset behov og lokalt miljø.

I Graminor har vi utarbeidet en sortsvelger som gjør det enklere for bonden å finne den sorten som passer best sine forhold. Variasjonen i klimaet rundt om i Norge kan gjøre valg av sort utfordrende. Lokalt klima avgjør hvilke arter som er aktuelle, og sammen med avsetningsmulighet og -pris, samt forbrukerpreferanser, bestemmer næringstilgang, jordart, ugras- og sykdomspress hva en bør dyrke på det enkelte skifte. Korn, potet, engvekster, frukt og bær er alle avhengig av så gunstige forhold som mulig for å kunne produsere en avling som er lønnsom for bonden. Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle nye sorter av korn, engvekster, potet, frukt og bær, med det mål om å gi den norske bonden tilgang til de beste sortene for sine vekstforhold. I tillegg til egen sortsutvikling og prebasisproduksjon, representerer vi og utprøver utenlandske sorter. Dette er sorter vi grundig tester og gjør tilgjengelige i det norske markedet, med utgangspunkt i egnethet for norske forhold og behov.

Sortsvelgeren vi har utarbeidet skal gi deg som gårdbruker mulighet til å holde deg oppdatert og få god informasjon om sortene du vurderer eller allerede har kjøpt. Målet er at du som bruker i enda større grad skal kunne selektere sortene basert på geografiske kriterier, jordsmonn og andre relevante faktorer som spiller inn på ditt gårdsbruk, og sammenligne aktuelle sorter. På denne måten kan du enkelt orientere deg i våre sorter og finne den sorten som passer ditt ønske og behov. Så kan vi fra vår side garantere deg kvalitetssorter tilpasset norske og nordiske forhold.

Kort vekstsesong, kalde vintre og store lysvariasjoner gjør at få land har lignende vekstforhold som oss i Norge. 20 år med utvikling har allerede ført til mange godkjente kvalitetssorter tilgjengelig i markedet, og nye er kontinuerlig under utvikling. Kravene for å få godkjent en ny sort er mange, og minstekravet er at den nye sorten må være bedre enn det som allerede eksisterer på markedet. Sortsvelgeren er fortsatt under utvikling og vi jobber kontinuerlig med å se hvordan vi kan gjøre sortsvelgeren enda mer relevant og funksjonell. Dersom du har innspill og kommentarer, så tar vi gjerne imot dette.

Hvordan bruker du sortsvelgeren?

Inne på sortsvelgeren får du mulighet til å velge hvilken sort av korn, potet, engvekster, frukt eller bær du ønsker å se nærmere på. Ved valgt art vil du få opp en liste over de ulike sortene som finnes. Her vil du få opp bilde, navn på sorten, avlingsprosent, tidlighet, proteininnhold, strålengde, type sort og hvem som er opprinnelig foredler. Til høyre får du tilgang til et PDF-dokument som viser sortsegenskapene til valgte sort sett opp mot allerede eksisterende sorter. Her kan man se på hvilke kvalitetsegenskaper sorten innehar, agronomiske egenskaper som spireevne og stråkvalitet, og hvor resistent sorten er mot ulike kjente sykdommer.

Sortvelgeren gir deg en mulighet til å få opp informasjon, sammenligne og velge sorter basert på ulike kriterier du setter. Du kan også velge en målesort, slik at du enkelt kan se de andre sortene opp mot denne og sammenligne styrker og svakheter. Når du har funnet den sorten som passer best ditt behov, ta kontakt med en av våre forhandlere; Felleskjøpet og Strand Unikorn for korn, engvekster og settepotet og Norgro for frukt og bær for å bestille.

Nysgjerrig? Sjekk ut sortsvelgeren her!

Kilder: Frøseth, 2017: https://www.agropub.no/fagartikler/okologisk-kornproduksjon-arts-og-sortsvalg