Vinger

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

Fusarium DON

Fusarium HT2-T2

Havrebrunflekk

VingerHavre > Korn

Avling: 545%
Tidlighet: 104
Segment: Mat, Fôr
Farge havre: Hvit
Stråkvalitet: 7
Strålengde: Middels
HL-vekt: 6
Kornstørrelse: 6
Protein: 6
Spireevne: 7
Fett: 4
Korn til skall-forhold: 6
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Vinger er en salvsen havresort fra Graminor som har vært på sortslisten siden 2010.

I fusariumsforsøkene har sorten bra spireevne og relativt lavt DON-innhold. Vinger synes også å være sterk mot Fusarium Langsethiae.

Relativt store korn og høy hektolitervekt. Middels høyt proteininnhold, lav skallprosent og lavt fettinnhold. Vinger egner seg bra som grynhavre og bør være hovedsorten til hestefôr.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn