Varg

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

VargEngvekster > Timotei

Art: engvekster
Region: nord, øst, vest
Bruksområder: Slått
Avling: 3230%
Tidlighet: Middels (4)
Overvintring: God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Varg er en tidlig timoteisort fra Graminor.

Den har svært god overvintringsevne og varighet i hele landet i tillegg til sterk sykdomsresistens.

Sorten har høy avling og middels god fôrkvalitet.

Den er for tiden ikke tilgjengelig hos frøfirmaene i Norge, men er under oppformering for det svenske markedet.