Snowy

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

SnowyEngvekster > Kvitkløver

Art: engvekster
Region: Nord
Bruksområder: Beite
Avling: 500%
Tidlighet: Middels (5)
Overvintring: God

Snowy er en sen kvitkløversort fra Graminor med svært god overvintringsevne i Sør-Norge inkludert fjellbygdene.

Denne er lavtvoksende og småbladet med forholdsvis høyt avlingsnivå.

Snowy er en beite type med god overvintringsevne i flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag.

Snowy bør ikke sammenlignes med Litago da denne er storbladet og mest egnet til slått.