Saturna

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus

SaturnaChipssorter > Potet > Stivelse/mel

Avling: 80%
Tidlighet: 4-middels
Segment: Chips, Stivelse/Mel
Koketype: 4-Melen (C)
Knollform: 2-rund-oval
Knollstørrelse: 5-middels
Antall knoller: fra 12 til 15
Skallfinish: 6-middels glatt
Ensartethet: 6-regulær
Rishøyde: 2-middels
Skallfarge: 2-gul
Kjøttfarge: 3-lysgul
Øyedybde: 4-litt dype

Saturna er en sen sort til mel/flakes og chips.

Sorten fra 1973 er en tidligere chips «stjerne» som i dag brukes mest til flakes og melproduksjon.

Den ansetter mange knoller og har stort avlingspotensiale.

Dyrkningsråd

Tørkesvak sort som er svak mot kolv, rust og sentralnekroser.

Viser lett mangel på Mg.

Lang dvaletid og har veldig gode lagringsegenskaper.

 

Bestill fra Strand Unikorn