Salome

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Mjøldogg

SalomeBygg > Korn

Avling: 563%
Tidlighet: 101
Type bygg: Torads
Segment: Fôr
Stråkvalitet: -
Strålengde: Kort
HL-vekt: -
Kornstørrelse: -
Protein: -
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Salome er en halvsen toradsbyggsort fra tyske Nordsaat med svært gode sykdomsresistenser.

Sorten er resistent mot både nematoder og mjøldogg i tillegg til å ha godt avlingspotensiale.

Bestill fra Strand Unikorn