Saga

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Meldugg

Rotstokkråte

SagaBær > Jordbær

Avling: 109%
Tidlighet: 2
Smak: 7
Segment: Fersk, Industri
Utsidefarge: 6-kardinalrød
Gjennomfarging: 6-kardinalrød
Bærform: 3 (cordate)
Bærstørrelse: 21
Fasthet/lagringsevne: 6
Vinterherdighet: 7
Vekstform: 1-Opprett
Vekstkraft: 5
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Saga har en middels tidlig produksjon og kan være to til fire dager tidligere enn Korona og Sonata.
Saga har større avling og klasse 1 % enn Korona og Sonata.

Saga er primært selektert for fersk konsum på grunn av sin gode smak og sterke oppbevaringsegenskaper. Den har også gode industriproduksjonskvaliteter.
Sorten har blitt valgt av norske syltetøyselskaper til syltetøyproduksjon.

Saga er også moderat resistent mot mugg.

Bestill fra Norgro