Saga

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Meldugg

Rotstokkråte

SagaBær > Jordbær

Avling: 109%
Tidlighet: 2-sen
Smak: 7
Segment: Fersk, Industri
Utsidefarge: 6-kardinalrød
Gjennomfarging: 6-kardinalrød
Bærform: 3 (cordate)
Bærstørrelse: 21
Fasthet/lagringsevne: 6
Vinterherdighet: 7
Vekstform: 1-Opprett
Vekstkraft: 5

Saga har en medium tidlig produksjon og kan være to til fire dager tidligere enn Korona og Sonata.
Saga har større avling og klasse 1% enn Korona og Sonata.

Saga er primært selektert for ferskt konsum på grunn av sin gode smak og sterke oppbevaringsegenskaper. Den har også gode industriproduksjonskvaliteter.
Sorten har blitt valgt av norske syltetøyselskaper til syltetøyproduksjon.

Saga er også moderat resistent mot mugg.

Bestill fra Norgro