Pihl

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

PihlBygg > Korn

Avling: 431%
Tidlighet: 104
Type bygg: Torads
Segment: Naken
Stråkvalitet: 5
Strålengde: Middels
HL-vekt: 9
Kornstørrelse: 2
Protein: 9
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Pihl er en halvsen nakenbyggsort med høy hektolitervekt og høyt proteininnhold.