Norstar

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

NorstarEngvekster > Kvitkløver

Art: engvekster
Region: Nord
Bruksområder: Beite
Avling: 492%
Tidlighet: Middels (6)
Overvintring: God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Norstar er en sen hvitkløversort fra Graminor.

Den er en god sort for Nord-Norge og er velegnet til beite i hele landet.

Norstar er lavtvoksende og småbladet med forholdsvis grei avlingsnivå.

Norstar bør ikke sammenlignes med Litago siden denne er en annen type hvitkløver, storbladet og mest egnet til slått.

Bestill fra Strand Unikorn