Norild

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

NDF

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

NorildEngsvingel > Engvekster

Art: engsvingel
Region: Nord
Bruksområder: Slått
Avling: 2527%
Tidlighet: Middels (4)
Overvintring: God

Norild er en middels tidlig engsvingelsort fra Graminor.

Den har god overvintringsevne i Sør-Norge, meget god i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge, sterkere enn Fure og Stella.

Sorten har middels til høyt avlingsnivå gjennom hele sesongen.

Middels god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon ved alle høstinger.