Nansen

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Kreft 1 (D1)

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus (PVY)

NansenMatpotetsorter > Potet

Avling: 96%
Tidlighet: Middels (6)
Segment: Matpotet
Koketype: Kokefast (AB)
Knollform: Oval (3)
Knollstørrelse: Middels (5)
Antall knoller: fra 15 til 16
Skallfinish: Svært glatt (8)
Ensartethet: Veldig regulær (8)
Rishøyde: Lavt (1)
Skallfarge: Rød
Kjøttfarge: Medium gul
Øyedybde: 8-flat
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Nansen er en halvsein rød matpotet som er tidligere enn Asterix.

Ansetter mange (15-16) og uniforme knoller med god skallfinish.

Sorten er meget sterk mot tørråte, virus og sølvskurv.

Godt egnet til økologisk dyrking.

 

Dyrkningsråd

Nansen har lite rismengde og trenger oppfølging med næringstilførsel (N, P og Mg) og vatning gjennom sesongen.

Sorten kan være utsatt for sprekking ved høsting av umodne og saftspente poteter.

 

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro