Nansen

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus

NansenMatpotetsorter > Potet

Avling: 96%
Tidlighet: 6-middels
Segment: Matpotet
Koketype: 8-kokefast (AB)
Knollform: 3-oval
Knollstørrelse: 5-middels
Antall knoller: fra 15 til 16
Skallfinish: 8-svært glatt
Ensartethet: 8-veldig regulær
Rishøyde: 1-lavt
Skallfarge: 5-rød
Kjøttfarge: 4-medium gul
Øyedybde: 8-flat

Halvsein rød matpotet som er tidligere enn Asterix.

Ansetter mange (15-16) og uniforme knoller med god skallfinish.

Sorten er meget sterk mot tørråte, virus og sølvskurv.

Godt egnet til økologisk dyrking.

Dyrkningsråd

Nansen har lite rismengde og trenger oppfølging med næringstilførsel (N, P og Mg) og vatning gjennom sesongen.

Sorten kan være utsatt for sprekking ved høsting av umodne og saftspente poteter

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro