Mandel

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Virus

MandelMatpotetsorter > Potet

Avling: 70%
Tidlighet: 3-sen
Segment: Matpotet
Koketype: 3-veldig melen (CD)
Knollform: 6-veldig lang
Knollstørrelse: 5-middels
Antall knoller: fra 18 til 20
Skallfinish: 6-middels glatt
Ensartethet: 5-litt regulær
Rishøyde: 3-høyt
Skallfarge: 2-gul
Kjøttfarge: 4-medium gul
Øyedybde: 7-grunne

Mandel er en gammel norsk landsort som er kjent for god og særegen matkvalitet og mange forbinder den med julen.

Den er en sen gul matsort med delikatessepreg.

Sorten deles i gruppene klon 1 og klon 6 der klon 1 har noe kortere veksttid.

Sorten har stort knollansett og stor småpotetandel.

 

Dyrkningsråd

Mandel er best egnet for dyrking i fjellbygdene, der virus og tørråtepresset er minst.

Den har sen oppspiring og krever ofte forvarming og lysgroing før setting.

Sorten har meget gode lagringsegenskaper.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill klon 1 fra Strand Unikorn Bestill klon 6 fra Strand Unikorn Bestill klon 1 fra Norgro Bestill klon 6 fra Norgro