Liljeros

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Tidlighet

LiljerosEngvekster > Timotei

Art: engvekster
Region: øst, vest
Bruksområder: Slått
Avling: 3217%
Tidlighet: Middels (4)
Overvintring: God

Liljeros er en ny timoteisort fra Graminor med god avling og kvalitet som ble godkjent i 2014.

I forsøk har den nådd spesielt gode resultater på vest- og sørlandet.

Liljeros har oppnådd gode kvalitetsresultater i Finland.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn