Lidar

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

LidarEngvekster > Timotei

Art: engvekster
Region: Nord
Bruksområder: Slått
Avling: 3389%
Tidlighet: Middels (4)
Overvintring: God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Lidar er en middels tidlig timoteisort fra Graminor med høyt avlingsnivå opp mot Grindstad i det meste av landet, men høyere i fjellbygdene og i Sør-Norge. Høyere enn Noreng og Vega i fjellbygdene og Nord-Norge.

God gjenvekstevne som Grindstad, og klart bedre avling i andreslåtten enn Vega og Noreng.1

Fôrkvaliteten er  god, med spesielt høyt innhold av karbohydrater.
Avling i andreslåtten har lavere fordøyelighet enn Vega/Noreng, som Grindstad.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn