Lea

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

LeaEngvekster > Rødkløver Diploid

Art: engvekster
Region: sør, vest
Bruksområder: Slått
Avling: 598%
Tidlighet: Middels (6)
Overvintring: Middels
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Lea er en middels tidlig diploid rødkløversort fra Graminor og har fram til nylig vært hovedsorten i Norge.

Den har middels god overvintringsevne som resulterer i middels god avling.

Lea er sterk mot bladsykdommer.

Lea erstattes nå med Gandalf.

Bestill fra Felleskjøpet