Lea

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

LeaEngvekster > Rødkløver Diploid

Art: engvekster
Region: øst, vest
Bruksområder: Slått
Avling: 2291%
Tidlighet: 6-middels
Overvintring: Middels

Lea er en middel tidlig diploid rødkløversort fra Graminor.

Den har middels god overvintringsevne og er sterk mot bladsykdommer.

Avlingsnivået er middels til høyt.

Middels god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon, litt bedre enn Bjursele i førsteslåtten, men litt lavere  proteininnhold

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn