Laila

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus

LailaMatpotetsorter > Pommes frites sorter > Potet

Avling: 110%
Tidlighet: 7-tidlig
Segment: Matpotet, Pommes frites
Koketype: 6-litt melen (BC)
Knollform: 2-rund-oval
Knollstørrelse: 7-litt store
Antall knoller: fra 10 til 12
Skallfinish: 6-middels glatt
Ensartethet: 8-veldig regulær
Rishøyde: 2-middels
Skallfarge: 5-rød
Kjøttfarge: 3-lysgul
Øyedybde: 6-middels

Laila er en halvtidlig rød, melen matpotet.

Halvtidlig norsk sort som i dag brukes kun til pommes frites. Har god matkvalitet og er godt egnet til lompe.

Sorten har stort knollansett og veldig stort avlingspotensiale..

Flasser lett og bruker lang tid på å bli skallfast.

Dyrkningsråd

Høsteteknisk god sort men er noe utsatt for grønne knoller og missfarging etter koking.

Sorten spirer raskt om våren og har gjerne en lav andel småpoteter i avlingen.

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro