Gunnar

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

GunnarEngvekster > Timotei

Art: engvekster
Region: Nord, øst, vest
Bruksområder: Slått
Avling: 3037%
Tidlighet: Middels (4)
Overvintring: God

Gunnar er en tidlig timoteisort fra Graminor.

Den har veldig god overvintringsevne både i Sør- og Nord-Norge og i fjellbygdene.

Høyt avlingsnivå, på nivå med Grindstad og Lidar i alle engår både i Sør-Norge og i Fjellbygdene.

I Nord-Norge noe høyere enn Grindstad og Lidar, større avling enn Noreng og Vega i Nord-Norge.

Fôrkvalitet på linje som Grindstad, Lidar, Vega og Noreng.