Nyhet
Glede

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Meldugg

Nyhet
GledeBær > Jordbær

Avling: 111%
Tidlighet: -1
Smak: 7
Segment: Fersk
Utsidefarge: 6-kardinalrød
Gjennomfarging: 5-blodrød
Bærform: 2 (conical)
Bærstørrelse: 19
Fasthet/lagringsevne: 6
Vinterherdighet: 7
Vekstform: 1-Opprett
Vekstkraft: 7
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Glede er en ny og robust jordbærsort fra Graminor AS.

Glede er en middels tidlig sort som Korona og Sonata. Den er best tilpasset utendørs produksjon og har tilsvarende avling som Korona og Sonata, men med betydelig bedre klasse 1% og en bedre spredning på innhøstingene.

Glede har relativt lik bærstørrelse som Korona. Bærene har en normal konisk form og skinnet har en attraktiv og skinnende rødfarge som er litt mørkere enn Korona når den er fullstendig moden. Glede er selektert for ferskt konsum på grunn av sitt utmerkede utseende, gode oppbevaringsegenskaper, fastheten i skinnet og kjøttet og sin veldig behagelige smak.

Sødmen (Brix-verdier) øker markant 4 dager etter høsting, noe som peker mot at det kan være mulig med tidlig innhøsting.

Bestill fra Norgro