Gandalf

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

GandalfEngvekster > Rødkløver Diploid

Art: engvekster
Region: Hele landet
Bruksområder: Slått
Avling: 673%
Tidlighet: Middels (6)
Overvintring: God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Gandalf er en diploid rødkløversort fra Graminor med god avling og veldig god overvintring.

Den er overlegen Lea på avling og overvintringsevne i alle regioner i Norge bortsett fra på Vestlandet.

I de kommende år skal Gandalf erstatte Lea på markedet.

Bestill fra Strand Unikorn