Gandalf

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

GandalfEngvekster > Rødkløver Diploid

Art: engvekster
Region: nord, vest, øst
Bruksområder: Slått
Avling: 2364%
Tidlighet: 5-middels
Overvintring: God

Gandalf er en diploid rødkløversort fra Graminor med god avling og overvintring.

Bestill fra Strand Unikorn